Constulanța Sistemelor de Management

Ați decis să treceți certificarea, dar cum alegeți specialiștii care să vă consulte în tot acest proces?

Pentru obținerea certificatelor de conformitate în domeniul sistemului de management a calității (EN ISO 9001:2015) și pentru sistemul de management a securității informaționale (EN ISO 2701:2018) sunt necesare de parcurs mai multe etape. E un proces îndelungat care necesită maxima atenție și implicare. Echipa Xontech oferă consultanță și suport pe întreaga durată de parcurgere a etapelor către obținerea certificării.

De ce aveți nevoie de consultanță?

Procesul de pregătire pentru certificare necesită posedarea cunoștințelor în legislație, în procese de business, audit, riscuri, iar o echipă specializată vă scutește de preocupări pentru identificarea personalului care să se ocupe de pregătire. Mai mult, o echipă specializată va parcurge procesul mult mai rapid și eficient.

În domeniul sistemului de management al calității, oferim consulță pentru etapele de:

 • Analiză diagnostic a organizației;
 • Stabilirea politicii și a obiectivelor în domeniul calității de către managementul de vârf;
 • Constituirea Compartimentului Calitate;
 • Instruirea personalului organizației în domeniul managementului calității;
 • Identificarea proceselor sistemului de management al calității, stabilirea indicatorilor de performanță;
 • Elaborarea documentelor sistemului de management al calității;
 • Instruirea personalului organizației în domeniul auditurilor interne ale calității;
 • Efectuarea de audituri interne;
 • Efectuarea de audituri externe de secundă parte la furnizori (după caz);
 • Stabilirea și aplicarea acțiunilor corective/preventive;
 • Revizia și definitivarea documentelor sistemului de management al calității;
 • Efectuarea analizei de management;
 • Efectuarea auditului de certificare și certificarea;

 

În domeniul sistemului de management al securității informaționale, oferim consulță pentru toate etapele care includ:

 • Stabilirea politicii de securitate a informației;
 • Organizarea securității informației;
 • Stabilirea politicii de securitate a dispozitivelor mobile și lucrul la distanță;
 • Securitatea resurselor umane;
 • Managementul resurselor;
 • Controlul accesului;
 • Criptografie;
 • Securitatea fizică și a mediului de lucru;
 • Echipamentele;
 • Securitatea operațiunilor;
 • Securitatea comunicațiilor;
 • Achiziția, dezvoltarea și mentenanța sistemelor;
 • Relații cu furnizorii;
 • Managementul incidentelor de securitate a informației;
 • Aspecte ale managementului informației pentru managementul continuității afacerii;

 

De asemenea, echipa Xontech oferă consultanță și pentru alte sisteme de conformitate precum:

 • Continuitatea afacerii, reziliența și recuperarea datelor;
 • Guvernanța, Managementul Riscului și Complianța;
 • Guvernanta IT și Managementul Serviciilor.