Urmăriți și notați dățile din lunile august - octombrie, pentru cursurile de certificare ISO

Perioada Denumire curs Detalii
03.08.2020 – 04.08.2020 Curs Tehnici de negociere (în cadrul cursurilor de dezvoltare profesională), online detalii
17.08.2020 – 18.08.2020 Specialist în Sistemul de Management al Calității conform ISO 9001:2015, online detalii
18.08.2020 – 20.08.2020  Prince 2 Agile Foundation, online detalii
24.08.2020 – 26.08.2020 Specialist în Proceduri și Instrumente de Securitate a Sistemelor Informatice conform ISO 27001:2013, online detalii
24.08.2020 – 28.08.2020 Lead Auditor în Sistemul de Management al Securității Informaționale conform ISO 27001:2013, online detalii
07.09.2020 – 10.09.2020 Curs Auditor Intern în Sistemul de Management al Securității Informaționale conform ISO 27001:2013 detalii
14.09.2020 — 16.09.2020 ITIL4 Foundation detalii
28.09.2020 — 29.09.2020 Curs de Copywriting detalii
05.10.2020 — 07.10.2020 Business Continuity Management (Implimentator al Managementului Continuității Afacerilor și Analiza Riscurilor) Conform Standardului ISO 22301:2019 detalii
19.10.2020 — 21.10.2020 Prince 2 Agile Foundation detalii
19.10.2020 — 21.10.2020 Managementul și analiza riscurilor securității informaționale conform standardelor ISO 31000 și ISO 27005 detalii
26.10.2020 — 27.10.2020 Specialist în Sistemul de Management al Calității conform ISO 9001:2015 detalii
26.10.2020 — 28.10.2020 Digital Marketing detalii
27.10.2020 — 29.10.2020 Curs Data Protection Officer – Responsabil de protecția datelor cu caracter personal, cf. Cerințelor Regulamentului 679/2016/GDPR detalii