În prezent, spațiul cibernetic devine tot mai sensibil în fața programelor malware, ce au scopul de a afecta în mod direct securitatea informațională a oricărei companii. Pentru poiectarea și implementarea unui sistem de management a securității informaționale, specialiștii în domeniu trebuie să capete cunoștințe și deprinderi cu privire la cerințele și procedurile de securitate informațională. Aceste cunoștințe le vor permite specialiștilor să stabilească clar necesitățile de soluții și să elaboreze bugete de IT sincronizate cu necesitățile reale. Ca rezultat, vor putea decide asupra investițiilor în hardware și software pentru protecția sistemlor IT din cadrul companiilor.

Aceste subiecte, precum și importanța implementării sistemelor de management certificate ISO de TUV Austria au fost discutate în cadrul evenimentului “TUV Austria – certificări ISO, cursuri și servicii de securitate cibernetică” organizat de către compania Xontech System în parteneriat cu TUV Austria România.

Peste 70 de specialiști în domeniu, precum directori IT, directori comerciali, directori de dezvoltare, auditori interni, specialiști de securitate informațională din cadrul întreprinderilor, instituțiilor de stat, companiilor private, instituțiilor bancare au fost prezenți la eveniment. Rata înaltă de participare vine să cofirme actualitatea subiectelor discutate și aprecierea în domeniu a organismului acreditat TUV Austria România.

Andrian Cornei, Expert Cyber Security Xontech Systems: Într-o lume în care noi evoluăm digital, suntem tot mai expuși la riscuri. Iar pentru a face față avem nevoie de pregătire continuă. Aceasta poate fi obținută prin cursuri de perfecționare, certificarea atât a personalor cât și a companiilor pe diferite sisteme de management, precum managementul calității, securității informaționale, informațiilor cu caracter personal, continuității afacerilor și analiza riscurilor, etc. Din acest motiv, am lansat un parteneriat cu TUV Austria în Republica Moldova prin care ne propunem să ridicăm nivelul de conștientizare a importanței implementării sistemelor de management. Prin intermediul acestui eveniment, am reușit să aducem TUV Austria mai aproape de publicul din Moldova.           

În cadrul evenimentului, au fost identificate mai multe neclarități  pe care le întâlnesc managerii din cadrul companiilor. Printre acestea au fost enumerate procedurile de:

  • Utilizarea telefoanelor mobile;
  • Folosirea poștei electronice;
  • Gestionarea corecta a backup-ului;
  • Controlul accesului;
  • Clasificarea informațiilor;
  • Stabilirea politicilor de securitate;
  • Managementul relatiei cu furnizorii.

Răspunsurile la neclaritățile menționate de către participanți pot fi găsite o dată cu implementarea sistemelor de management certificate ISO.

Cu aceasta ocazie, în parteneriat, cele două companii vor organiza cursuri de perfecționare pe diverse domenii în baza solicitărilor și necesităților pieții.

Xontech Systems este un integator a sistemelor informaționale și de securitate. De 10 ani specialiștii copaniei studiază diverse cazuri pe care le întâlnesc companiile din țară și de peste hotare și identifică cele mai bune soluții alături de experți internaționali. Serviciile Xontech System nu se rezumă la oferirea unor produse IT, ci cuprind urmărirea întregului proces al implementării.

Xontech Systems – Push on technology!