Urmăriți și notați dățile din lunile iunie - iulie, pentru cursurile de certificare ISO

Perioada Denumire curs Detalii
26.05.2020 – 28.05.2020 ITIL 4 Foundation (online) detalii
02.06.2020 – 04.06.2020 Specialist în Proceduri și Instrumente de Securitate a Sistemelor Informatice conform ISO 27001:2013 (online) detalii
16.06.2020 – 18.06.2020 Prince 2 Foundation (online) detalii
23.06.2020 – 26.06.2020 Auditor Intern pentru Sistemul de Management al Securității Informaționale conform standardului ISO 27001:2013 (online) detalii
23.06.2020 – 25.06.2020 Prince 2 Agile Foundation (online) detalii
01.07 2020 – 03.07.2020 ITIL 4 Foundation (online) detalii
22.07 2020 – 24.07.2020 Curs Data Protection Officer – Responsabil de protecția datelor cu caracter personal, conform Cerințelor Regulamentului 679/2016/GDPR detalii
29.07.2020 – 31.07.2020 Business Continuity Management (Implimentator al Managementului Continuității Afacerilor și Analiza Riscurilor) Conform Standardului ISO 22301:2019 (online) detalii